Recenzje

„Opowieści ze świata” – Andrzej Chodacki

Opowieści ze świataOpowiadania Andrzeja Chodackiego to utwory o dużej wyobraźni oraz narracji literackiej. Dla czytelnika będą one sporym wyzwaniem, stanowią bowiem zapis autentyczny i szczery. Definiując pojęcie opowiadania rozumianego przez autora, należy powiedzieć, że jest to przemyślana forma wypowiedzi powiązana opisem, którą wyróżnia ciekawa fabuła oraz uplastycznienie zdarzeń.

Wrażliwość autora na otaczający świat zderza się w utworach z kreacją ponadczasowego autobiografizmu, dając tym samym obrazy o znacznej sile literackiego wyrazu. Akcja opowiadań ukazuje ponadczasowość zdarzeń, którą Andrzej Chodacki rozumie jako kreację rzeczywistości osobistej, by w ruchomej i wartkiej akcji zawrzeć znaki istnienia i poprzez to odsłonić egzystencję ludzkiego bytowania.

Utwory Andrzeja Chodackiego posiadają zazwyczaj jednowątkową fabułę i jako gatunek epicki podobne są do noweli, ale różniące się od niej większą swobodą konstrukcji, brakiem wyraźnie zaznaczonego punktu kulminacyjnego czy obecnością dodatkowych wątków. Puenta w opowiadaniach autora stanowi rodzaj kompozycji ramowej, gdzie znaki narracyjne wyznaczają układ treściowy lub sytuację fabularną. Ważną rolę w utworach Andrzeja Chodackiego odgrywa czytelna koncepcja literacka, uwidoczniona w znajomości tradycji historycznej poprzez jej rekonstrukcję czy fikcyjne jej przedstawienie.

Bohater opowiadań Andrzeja Chodackiego zmaga się z rzeczywistością, pragnie zmienić świat na lepszy, mówi o dobroci oraz uczciwości. W opowiadaniach eksponowana jest skarga o krzywdzie zadawanej człowiekowi przez drugiego człowieka. Autor w wyraźny sposób opisuje także postawę człowieka wobec rzeczywistości zewnętrznej i wobec Boga. W opowiadaniach Bóg jest absolutem, to on daje znak swojej obiektywnej obecności, by człowiek widziany jako bohater liryczny opowiadań, nie czuł się osamotniony, by jego zagubienie w meandrującym życiu nie przytłoczyło go.

W utworach Andrzeja Chodackiego, rozgrywa się dramat dwutorowości życia. Po jednej stronie świeci się dobroć i nadzieja, a po drugiej stronie czai się drapieżność, zaskoczenie czy rozpaczliwa klęska. Ta dwutorowość narracji nadaje opowiadaniom ważnego aspektu osobistego, ujętego w literackie karby i przeplatanego doświadczeniem osobistym. Stąd w utworach autora występuje czasami bohater epizodyczny lub drugoplanowy, by narracja opowiadań konkretyzowała wyodrębnione elementy dzieła poprzez uchwycenie idei utworu i nadawała im czytelniczego dopełnienia.

Andrzej Chodacki z uporem kronikarza opisuje w swoich utworach przeszłość, którą można by nazwać wydarzeniami minionego czasu. Wydarzenia z przeszłości w utworach autora nabierają nowych znaczeń, aktualizują historię, dynamizują jej meandry, uzmysławiają fakt bycia w historii cząstką nas samych. To ważny aspekt twórczości, bowiem lata minione opisywane językiem literackiej narracji wybiegają poza teraźniejszy horyzont ludzkiej egzystencji. Są znakiem dopowiedzianych kodów historii oraz jej obrazami. Kody te trwają w pamięci człowieczej oraz w przedmiotach przez nas pozostawionych jako znak lub świadectwo dla przyszłych pokoleń.

Twórczość Andrzeja Chodackiego sytuuje się w literackim pokoleniu przełomu, gdzie widoczny jest wyraźny bunt przeciwko zastanym schematom i układom konwencji literackich. Opowiadania autora burzą ten schemat, zaznaczając swoją odrębność, by w zwartej treści wyrazić charakterystykę czasu czy głębię swoich przekonań.

Zastanawiając się nad twórczością Andrzeja Chodackiego nie sposób pominąć jego osobistej biografii. Z wykształcenia jest on lekarzem, z powołania poetą oraz pisarzem. W polu jego widzenia znajduje się także muzyka i fotografia. Ale najbardziej charakterystyczną cechą życiową autora pozostaje jego głęboka wiara w drugiego człowieka. Motywem literackim mającym określoną ponadczasową wymowę pozostaje motyw miłości. Motyw ten w opowiadaniach pogłębiony jest poprzez relację Bóg – człowiek. Relację tę autor opisując w swoich opowiadaniach, uwypukla i nadaje jej funkcję kreacji literackiej.

Zbiór opowiadań Andrzeja Chodackiego można zamówić na stronie wydawnictwa Lena pod adresem: http://www.wydawnictwo-lena.pl/opowiesci.html

Tadeusz Karabowicz
PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.