Państwo, polityka, społeczeństwo...

W drodze do samowystarczalności

Zawsze najpierw na sobie i swoim życiu sprawdzam różne ideologie i kiedy się okazuje, że są dobre, wtedy polecam je innym. Jestem współzałożycielką Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC1 – oraz laureatką nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel). Koalicja powstała w 2000 roku, obecnie jej prezesem jest Sir Julian Rose z Anglii – aktywista, rolnik i pisarz. Organizacja podjęła się ochrony różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi poprzez zachowanie małych, rodzinnych gospodarstw oraz promocję na wsi najnowocześniejszych, proekologicznych technologii. Dlatego w 2002 roku zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność ICPPC w kierunku praktycznej promocji ekologicznych technologii i ekologicznego stylu życia. W tym celu stworzyliśmy EKOCENTRUM ICPPC. Zakładaliśmy, iż najlepszym sposobem na przekonanie ludzi do ekologicznych technologii jest pokazanie, że działają one również w Polsce i w miejscowych warunkach, a ich stosowanie jest opłacalne.

Warsztaty Wiklina Stryszow..

EKOCENTRUM ICPPC jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają ekologiczne rozwiązania techniczne. Zbudowane jest ono na bazie małego, tradycyjnego gospodarstwa ekologicznego. Tutaj wszystkie urządzenia pracują np. produkując prąd, ogrzewając wodę i pomieszczenia lub oczyszczając ścieki. Używane na co dzień urządzenia bardzo ułatwiają zrozumienie zasad ich działania. Tutaj również dla siebie i gości produkujemy żywność tradycyjnymi i ekologicznymi metodami.

W EKOCENTRUM można znaleźć przykłady integracji bardzo wydajnych, tradycyjnych, ekologicznych technologii z technologiami nowoczesnymi i można zjeść wspaniały posiłek 'prosto z gospodarstwa'.

Warsztaty Wiklina Stryszow...

EKOCENTRUM ICPPC - rozwiązania służące do produkcji czystej energii

W EKOCENTRUM ICPPC można zobaczyć m.in.:

1. Eksperymentalne Słoneczne Dosilanie Energetyczne zainstalowane na ekologicznym budynku konferencyjnym, wybudowanym z bloczków gliniano - słomianych. Na dachu budynku znajdują się 22 moduły fotowoltaiczne tworzące 2,5 kW system dosilania elektrycznego podłączonego do sieci. Energia elektryczna wytworzona "na dachu" jest od razu wysyłana do sieci. Sieć elektryczna w tym rozwiązaniu spełnia funkcję akumulatorów. Moduły fotowoltaiczne są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Podstawowym elementem modułu jest ogniwo fotowoltaiczne. Obecnie ogniwa najczęściej produkuje się z krzemu (98% światowej produkcji), który jest drugim (po tlenie) najpopularniejszym pierwiastkiem na kuli ziemskiej (występuje m.in. w piasku).

2. Instalację do pasywnej wymiany ciepła w 'Domku Ogrodnika' zbudowanym z gliny i słomy w technologii szalunkowej. Instalacja ta w postaci „ogrodu zimowego" wygląda jak kulista szklarnia zintegrowana z bryłą budynku, w której powłoki szklane pochylone zostały pod kątem 60°. Ciepło wpadające do środka jest magazynowane w posadzce złożonej z dwudziestocentymetrowej warstwy gliny oraz pięćdziesięciocentymetrowej warstwy kamieni. W nocy posadzka oddaje ciepło pozostałej części budynku. 'Domek Ogrodnika' jest również samowystarczalny energetycznie, zainstalowano tutaj moduły fotowoltaiczne i zestaw akumulatorów. Został on zaprojektowany i wykonany 15 lat temu przez Krzysztofa, kiedy miał on 16-17 lat. Budował go wspólnie z 70-letnim dziadkiem z sąsiedniej wsi, gdzie są jeszcze 3 domy gliniano–słomiane. To pokazuje, jaka siła tkwi w młodości w połączeniu z mądrością pokoleń. DOMEK jest ogrzewany piecem MS o masie kilku ton.

3. System kolektorów słonecznych zainstalowany na dachu tradycyjnego domu drewniano-kamiennego. Kolektory słoneczne, wykorzystując energię słoneczną, służą do ogrzewania wody i zaspokajają całkowicie zapotrzebowanie na gorącą wodę przez około 6 miesięcy w roku. Jeden płaski kolektor słoneczny o wymiarach 1x2 m, pozwala podgrzać od 80 do 100l wody. Kolektory słoneczne (zwane również potocznie solarami) mogą być używane przez cały rok, gdyż ich stosowanie jest opłacalne nawet jeśli podgrzeją wodę tylko o kilka stopni. Największa efektywność przypada na okres od kwietnia do września. Kolektory słoneczne można instalować wszędzie, w dowolnej konfiguracji. Mogą być instalowane zarówno na dachu, jak i na ziemi - na stojaku. Szczegóły techniczne: firma Solarshop.

4. Cieplarnię sferyczną, która zajmuje centralne miejsce w ogródku ziołowym. Ze względu na kształt zbliżony do kuli cieplarnia ma większą powierzchnię poboru promieni słonecznych i w związku z tym jej efektywność jest większa o 20% od tradycyjnych cieplarni.

5. Wiatrak produkujący energię elektryczną do zewnętrznego oświetlenia EKOCENTRUM. Jest urządzeniem typu mikro o mocy 50W. Połączono go w systemie hybrydowym z modułem fotowoltaicznym, również o mocy 50W. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia jest wytwarzana w systemie niezależnie od tego, czy mamy słoneczny, bezwietrzny dzień, czy też pochmurną, deszczową i wietrzną pogodę.

....

6. Świetliki rurowe zainstalowane w dwóch budynkach EKOCENTRUM ICPPC, składają się głównie z kopuły zbierającej światło, giętkiej rury światłonośnej i rozpraszacza pryzmatycznego. Dostarczają w słoneczny dzień do pomieszczenia od 6 000 do 10 000 lumenów światła (dla porównania tradycyjna 100 watowa żarówka tylko ok. 1200). Są praktycznie niezniszczalne (żywotność tradycyjnej żarówki to ok. 2000 godzin) i po ich zamontowaniu nie ma już dodatkowych opłat za eksploatację. Sposób ich działania jest niezwykle prosty. Kopuła umieszczona na dachu zbiera światło ze wszystkich stron, nawet w pochmurne dni. Następnie światło wędruje światłonośną rurą (która jest przeprowadzona np. przez strych - dzięki swojej giętkości w bardzo łatwy sposób można ominąć wszelkie przeszkody, typu belki itp.) i natrafia na rozpraszacz, który łagodzi jaskrawość światła i rozprasza je po całym pomieszczeniu.

EKOCENTRUM ICPPC- budynki z gliny i słomy - tajniki ekologicznych domów

W EKOCENTRUM ICPPC istnieje możliwość obejrzenia dwóch budynków zbudowanych z wykorzystaniem różnych technologii gliniano-słomianych.

Organizujemy warsztaty takiego budownictwa, w ramach których oferujemy: zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC, wykłady na temat ekobudownictwa, robienie bloczków z gliny i słomy, budowanie ścian oraz wykonanie glinianych tynków.

Zachęcamy do zdrowego, prostego i ekologicznego sposobu budowania swoich domów.

Co trzeci dom na świecie jest zbudowany z gliny i słomy. Są one zdrowe, ekologiczne i tańsze w budowie. Przy budynkach zainstalowane są tradycyjne systemy pozyskiwania wody deszczowej, którą wykorzystujemy w zewnętrznej toalecie i do podlewania. Mamy również tutaj przydomową, biologiczną oczyszczalnię ścieków i kaskadę. Po tym podwójnym oczyszczaniu woda wpływa do oczka wodnego, w którym jest ona II klasy czystości. Mieszkają tutaj nasze kaczki - Karolinki.

EKOCENTRUM ICPPC – w drodze do samowystarczalności żywnościowej.

Na naszych polach uprawiamy warzywa, zioła, sadzimy tradycyjne drzewa owocowe, hodujemy owce wrzosówki i kury zielononóżki. Ziemię uprawiamy metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. 65% żywności, którą spożywamy, pochodzi z naszych upraw, 30% - z okolicznych gospodarstw, z którymi współpracujemy. Tylko 5% kupujemy w sklepach; nie chodzimy do supermarketów!

...

Pokazujemy jak budować niezależność żywnościową i energetyczną. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ gospodarka żywnościowa, zarządzana i kształtowana przez państwa i korporacje, zaowocowała zniszczeniem i wyzyskiem o niespotykanych rozmiarach w każdym aspekcie rolnictwa: poczynając od gleby, poprzez nasiona, rośliny, zwierzęta, a kończąc na człowieku. Ponadnarodowe korporacje tylko udają, że chcą nakarmić głodujących. Politycy z nimi związani nie odpowiadają na pytanie: dlaczego istnieje głód na świecie, gdzie produkuje się dosyć żywności a codziennie niszczy się jej wiele ton? Chętnie natomiast promują genetycznie zmodyfikowaną żywność (GMO) jako sposób na rozwiązanie problemów związanych z głodem i zmianami klimatycznymi. Tymczasem fakty pokazują coś innego – GMO w rolnictwie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, różnorodności biologiczno–kulturowej oraz niszczy ekonomiczną bazę milionów małych rodzinnych gospodarstw.

Tak więc, kiedy wchodzimy w drugą dekadę XXI wieku, coraz bardziej jasna staje się konieczność nowej wizji, sposobu rozumienia i działania tak, aby rolnictwo mogło autentycznie powrócić do swojego pierwotnego celu, jakim jest wyżywienie wszystkich ludzi ogólnie dostępną żywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu środowisku.

Aby dokonać tej zasadniczej i wszechstronnej zmiany konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis. Utrzymanie i odzyskanie przez rolników autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem naszego przeżycia jako czujących i zdrowych istot ludzkich. Podstawowa żywność (podobnie jak energia) powinna być produkowana i konsumowana lokalnie. W produkcji takiej żywności kluczową rolę odgrywają małe, tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa rolne. Są one wielofunkcyjne – bardziej wydajne, bardziej efektywne – przez co przyczyniają się w większym stopniu do rozwoju gospodarczego niż wielkie farmy. Drobni rolnicy lepiej wykorzystują zasoby naturalne, chroniąc bioróżnorodność i zabezpieczając trwałość zrównoważonej produkcji rolnej.

....

Małe gospodarstwa rolne pełnią różnorodne funkcje, np.: miejsca dla rodzin, wzmacnianie siły i odpowiedzialności wspólnot lokalnych. Docenienie ich będzie korzystne tak dla społeczeństwa, jak i dla środowiska naturalnego.

Mniejsze gospodarstwo produkuje znacznie więcej z jednostki powierzchni niż duże gospodarstwo. Częścią obecnego problemu jest wprowadzająca w błąd metodologia używana do porównania wydajności gospodarstw różnej wielkości. Stosując wydajność plonów jako miernik produktywności dajemy nieuczciwą przewagę gospodarstwom wielkoobszarowym. Jeśli chcemy porównać małe i duże gospodarstwa powinniśmy używać wskaźnik: wydajność całkowita.

Warto więc promować i zachować małe gospodarstwa rolne w Polsce – TERAZ jest czas na działanie!

Nie dajmy się zwariować. Importując bezkrytycznie obce wzorce należy pamiętać, że cała rzecz nie ogranicza się jedynie do sfery ekonomii. W ślad za tym musi też iść zmiana w sposobie myślenia. Pora abyśmy poczuli się gospodarzami na własnej ziemi, budowali solidne podstawy dla proekologicznej produkcji żywności i energii korzystając harmonijnie z bogactwa, jakim Natura obdarzyła Polaków i nasze Państwo.

W EKOCENTRUM ICPPC organizujemy różne warsztaty połączone z wykładam,i z możliwością zakwaterowania i wyżywienia na bazie lokalnych, wysokiej jakości produktów pochodzących z gospodarstwach współpracujących z ICPPC.

W ramach serii warsztatów organizujemy mi. : 'Cuda z wikliny i śliczne łubianki', 'Świece z wosku pszczelego', 'Od ziarenka do bochenka', 'Rzeźbienie w drewnie i ludowe malowanie', 'Wyśmienite potrawy tradycyjne', 'Ekologiczne soki', 'Tradycyjne wianki i palmy', 'Ekologiczne budownictwo', 'Odnawialne źródła energii', 'Renesans koni roboczych', `Podstawy PERMAKULTURY`. Zapraszamy również do aktywnego wypoczynku "Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ', 'PERMAKULTURA W PRAKTYCE', ' oraz 'OFERTA DLA GRUP BIZNESOWYCH - Spotkajmy się w miejscu inspiracji”.

....

Działanie EKOCENTRUM ICPPC przyczynia się do propagowania ekologicznych technologii i ekologicznego trybu życia oraz pokazuje jak w praktyce chronić dziedzictwo kulturowe i biologiczne polskiej wsi.

Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą budować LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ RAZEM Z EKOCENTRUM ICPPC. Zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach

Jadwiga Łopata
  1. ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl

PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.