Finanse > Finanse osobiste

Zmiany w kredytach konsumpcyjnych

PieniądzeOstatnie dni minionego roku przyniosły zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, a co się z tym wiąże w życie weszły nowe zasady tego też kredytu. Zmiany te wynikają z przyjętej dyrektywy Parlamentu Europejskiego, której celem jest harmonizacja zasad udzielania kredytów i pożyczek w krajach Unii Europejskiej.

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to kredyt, który zaciągany jest na cele inne niż prowadzenie działalności gospodarczej. Jego wysokość nie może przekraczać 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Kredyt konsumencki to nie tylko kredyt bankowy, ale i pożyczki w instytucjach parabankowych (instytucje upoważnione do udzielania kredytów w rozumieniu polskiego prawa bankowego) i SKOK-ach (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe), kredyty z odroczonym terminem płatności oraz kredyty na rachunkach osobistych.

Czego dotyczą nowe zasady kredytów konsumenckich?

Po pierwsze wzrosła wysokość kwoty kredytu. Kiedyś ochrona prokonsumencka obejmowała kredyty do kwoty 80 000 zł, teraz aż do 255 550 zł. Ponad trzykrotna zmiana wysokości kredytu umożliwia łatwiejsze zaciąganie kredytów w innych krajach Unii Europejskiej oraz ujednolica ochronę konsumentów.

Po drugie klient będzie miał o 4 dni (do 14) dłuższy czas na możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn. Wcześniej mógł zrezygnować w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Jednakże warto pamiętać, iż konsument będzie musiał zapłacić odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty, co wcześniej nie obowiązywało. Ma to na celu przeciwdziałanie nadużyciom kredytobiorców, którzy przez okres 14 dni, mogliby obracać pieniędzmi z kredytu, a później bez ponoszenia żadnych opłat oddawać je do banku. Aby odstąpić od umowy klient powinien wysłać na podany przez kredytodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które musi dostać przy zawieraniu umowy. Konsument ma do 30 dni od daty złożenia oświadczenia na zwrot udostępnionego kredytu. Odstępując od umowy klient nie jest zobowiązany do ponoszenia innych opłat, z wyjątkiem tych poniesionych na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Następną zmianą jest likwidacja zasady zgodnie z którą łączne opłaty i prowizje związane z zawarciem umowy mogły stanowić 5% kwoty kredytu. Od tej pory nie ma takiego limitu. Należy zauważyć, iż mimo, że przed zmianą ustawy 5% limit obowiązywał, był on często omijany, np. do 5% prowizji dodawane były dodatkowe koszty obsługi kredytu. Likwidacja 5% progu prowizji może sprawić, iż umowa o kredyt konsumencki będzie zawierała np. 40% prowizję. Jednakże wprowadzony zostaje Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy, czyli swoistego rodzaju cennik zawierający podstawowe dane o kosztach pożyczki, całkowitej kwocie do spłaty, obowiązkowych ubezpieczeniach, wysokości stopy oprocentowania itp. Ma on ułatwić podjęcie świadomej decyzji o zaciągnięciu kredytu oraz umożliwić porównywanie ofert różnych banków.

Kredytobiorcom z pewnością nie spodobają się wprowadzone opłaty za wcześniejsze spłacenie kredytu (o stałej stopie oprocentowania). Wcześniej ich nie było. Opłata ta może zostać zastrzeżona w umowie, jeśli kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% (0,5%) spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok (nie przekracza jednego roku).

Ponadto pracownicy banków i instytucji parabankowych zobowiązani są do wyjaśniania klientom warunków umowy, co ma ułatwiać klientowi podjęcie w pełni świadomej decyzji. Będą także mogli informować konsumentów o powodzie niemożności udzielenia kredytu. Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego kredytodawca może zostać ukarany grzywną.

Także reklamy w sposób zrozumiały i jednoznaczny muszą wyjaśniać podstawowe informacje związane z kredytem, co oznacza podanie danych o stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz o ubezpieczeniu, jeśli stopa oprocentowania uwzględnia zakup ubezpieczenia przez klienta.

Pozostaje natomiast obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej. Instytucje parabankowe, nieposiadające dostępu do Bazy Informacji Kredytowej, mogą ją badać prosząc konsumenta o oświadczenie o zarobkach bądź innych spłacanych zobowiązaniach. Klient musi pamiętać, iż za podawanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna.

Tak przedstawiają się najbardziej fundamentalne zasady udzielania kredytów konsumenckich. Generalnie są one korzystniejsze dla konsumentów, między innymi dzięki zwiększeniu kwoty kredytu, jaki mogą oni zaciągnąć, wydłużeniu terminu odstąpienia od umowy, czy też wprowadzeniu „cenników” kredytów, co ułatwia porównywanie ofert i wybór tej lepszej. Wadami zmian są natomiast przede wszystkim opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu oraz odsetki naliczane od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty w przypadku odstępowania od umowy o kredyt konsumencki.

Karolina Pietrzko

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715).

PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.