Kącik poezji > Znani i nieznani – klasycy poezji na świecie

Christina Rossetti (1830–1894 r.)

Christina RossettiChristina Rossetti (1830–1894 r.) – obok Elizabeth Barrett Browning najbardziej znana i ceniona poetka angielska epoki wiktoriańskiej. Urodziła się w Londynie. Jej ojciec Gabriel Rossetti był poetą, a o dwa lata starszy brat Dante Gabriel Rossetti – poetą, tłumaczem i malarzem. Christina była dzieckiem chorowitym, dlatego jej rodzice zadbali o to, aby staranne wykształcenie odebrała w domu rodzinnym. Wiersze zaczęła pisać w wieku 12 lat, wtedy też publikowała je w prywatnej gazecie swojego dziadka. W 1850 roku siedem jej wierszy ukazało się w czasopiśmie „The Germ” założonym i prowadzonym przez jej drugiego brata Williama Michaela. Wielkim sukcesem wydawniczym okazał się jej tomik wierszy „Goblin Market and Other Poems” (1862), który ugruntował jej silną pozycję w świecie literackim. Inne jej tomy poezji to: „Prince’s Progress and Other Poems” (1866), „Sing-Song: A Nursery-Rhyme Book” (1872), „A Pageant and Other Poems” (1881), „The Face of the Deep” (1892) i „Verses” (1893).

Wydała również cztery tomy prozy. W latach osiemdziesiątych podupadła mocno na zdrowiu, do wieloletnich dolegliwości doszły nowe na tle zaburzeń tarczycy (choroba Gravesa). Zmarła w 1894 roku, w wieku 64 lat, na raka piersi.

Brat poetki, William Michael, wydał po jej śmierci zbiór pt. „The Poetical Works of Christina Georgina Rossetti. With Memoir and Notes & Comments” (1904), w którym znalazło się wiele wierszy wczesniej niepublikowanych. Jednak pełny zbiór jej wierszy pt. „Complete Poems” ukazał się dopiero w 1979 roku i został wznowiony po siedmiu latach pt. „Complete Poems of Christina Rossetti: A Variorum Edition” (1986). Pomimo dużego i w pełni zasłużonego uznania na świecie, wiersze Christiny Rossetti są w Polsce prawie nieznane. W miarę dostępne, również w internecie, są tylko dwa przekłady autorstwa Stanisława Barańczaka, wiersze: „Gdy umrę, mój najdroższy” i „Pierwszy dzień”. Moje przekłady ukazują się po raz pierwszy.

Ryszard Mierzejewski

Dream Land Where sunless rivers weep Their waves into the deep, She sleeps a charmed sleep: Awake her not. Led by a single star, She came from very far To seek where shadows are Her pleasant lot. She left the rosy morn, She left the fields of corn, For twilight cold and lorn And water springs. Through sleep, as through a veil, She sees the sky look pale, And hears the nightingale That sadly sings. Rest, rest, a perfect rest Shed over brow and breast; Her face is toward the west, The purple land. She cannot see the grain Ripening on hill and plain; She cannot feel the rain Upon her hand. Rest, rest, for evermore Upon a mossy shore; Rest, rest at the heart's core Till time shall cease: Sleep that no pain shall wake; Night that no morn shall break Till joy shall overtake Her perfect peace. Christina Rossetti

Wyśniona kraina Gdzie rzeki płaczą bez słońca promieni W ich falach bezmiernej głębokości Ona w zaczarowanym śnie śpi: Nie buźcie jej. Prowadzona przez gwiazdę samotną, Przebyła drogę bardzo daleką, Aby szukać, gdzie cienie są I jest przyjemniej. Opuściła różowe niebo poranka, Zostawiła kukurydziane pola Dla zimnego samotnego zachodu słońca I źródeł wody. Przez sen, co jak woal przysłania Blade niebo, na które spogląda, Słyszy jak słowik w oddali śpiewa Bardzo smutny. Odpoczynek, odpoczynek, odpoczynek zasłużony Nad jej czołem i piersiami rozłożony, A jej wzrok ku zachodowi zwrócony, Kraina w purpurowych barwach. A ona nie widzi ziarna, Które na wzgórzach i równinach dojrzewa, Nie może też czuć, kiedy deszcz pada Na jej rękach. Odpoczynek, odpoczynek na wieki, Po omszałe brzegi, Odpoczynek, odpoczynek w serca głębi Po czas odmierzony. Sen, co nie boli i z którego się nie obudzi, Noc, której żaden poranek nie stłumi, Dla tej radości, która ogłosi Jej spokój zasłużony.tłum. Ryszard Mierzejewski

A Birthday My heart is like a singing bird Whose nest is in a water'd shoot; My heart is like an apple-tree Whose boughs are bent with thickset fruit; My heart is like a rainbow shell That paddles in a halcyon sea; My heart is gladder than all these Because my love is come to me. Raise me a dais of silk and down; Hang it with vair and purple dyes; Carve it in doves and pomegranates, And peacocks with a hundred eyes; Work it in gold and silver grapes, In leaves and silver fleurs-de-lys; Because the birthday of my life Is come, my love is come to me. Christina Rossetti

Urodziny Moje serce jest jak śpiew ptaka, Z gniazda leżącego w wodnym nurcie. Moje serce jest jak jabłoń, która ugina Pod ciężarem owoców swoje gałęzie. Moje serce jest jak tarcza tęczy, Jak wiosła na spokojnym oceanie. Moje serce najwięszką radość wieńczy, Ponieważ moja miłość idzie do mnie. Podnieś mi i połóż u stóp jedwabiu kolumny, Ustaw je w popielato-purpurowych odcieniach, Wytnij w nich różne gołębie i granaty, A także pawie o ich różnorakich oczach. Użyj do ich wykonania złote i srebrne grona Oraz posrebrzane kwiaty i liście, Ponieważ to urodziny mojego życia Przychodzą, moja miłość idzie do mnie.tłum. Ryszard Mierzejewski

Remember Remember me when I am gone away, Gone far away into the silent land; When you can no more hold me by the hand, Nor I half turn to go yet turning stay. Remember me when no more day by day You tell me of our future that you planned: Only remember me; you understand It will be late to counsel then or pray. Yet if you should forget me for a while And afterwards remember, do not grieve: For if the darkness and corruption leave A vestige of the thoughts that once I had, Better by far you should forget and smile Than that you should remember and be sad. Christina Rossetti

Pamiętaj Pamiętaj o mnie, kiedy już stąd odejdę I pójdę wprost daleko do cichej ziemi. A ty nie będziesz mógł trzymał mej dłoni, Ani ja na moment już się nie odwrócę. Pamiętaj o mnie, każdego dnia choć chwilę, Mów o naszej przyszłości, planować umiesz, Tylko pamiętaj o mnie, bo ty to rozumiesz, Że może być za późno na radę lub modlitwę. Jednak, gdybyś mnie na jakiś czas zapomniał I potem przypomniał, nie bądź zmartwiony, Że mroczny rozkład został odroczony, A ślad po myślach, które kiedyś moimi były Lepiej abyś zapomniał i tylko się uśmiechał, Że mógłbyś pamiętać i być smutny.tłum. Ryszard Mierzejewski

Echo Come to me in the silence of the night; Come in the speaking silence of a dream; Come with soft rounded cheeks and eyes as bright As sunlight on a stream; Come back in tears, O memory, hope, love of finished years. O dream how sweet, too sweet, too bitter sweet, Whose wakening should have been in Paradise, Where souls brimfull of love abide and meet; Where thirsting longing eyes Watch the slow door That opening, letting in, lets out no more. Yet come to me in dreams, that I may live My very life again though cold in death: Come back to me in dreams, that I may give Pulse for pulse, breath for breath: Speak low, lean low As long ago, my love, how long ago. Christina Rossetti

Echo Przyjdź do mnie w ciszy nocy, Przyjdź w mówiącej ciszy snu, Przyjdź, gdy twoje miękkie policzki i oczy Są tak jasne jak światło słońca w strumieniu. Wracaj ze łzami w swój świat, O, pamięci, nadziejo, miłości z dawnych lat. O, śnie słodki, zbyt słodki, zbyt gorzko-słodki Czyje czuwanie w raju powinno być, Gdzie czekają i spotykają się dusze pełne miłości, A gdzie spragnione oczy mogą za sobą tęsknić I patrzeć na te powolne drzwi, co się otwierają Dla nich, ale nikogo więcej już nie przepuszczają. Jednak przyjdź w snach, abym ponownie ożyła Moje prawdziwe życie jest od śmierci zimne, Wracaj do mnie w snach, abym dać mogła Mój puls tobie i mój oddech tobie: Mów powoli, pochyl się duchowi memu, Jak dawno temu, moja miłość, jak dawno temu.tłum. Ryszard Mierzejewski

Another Spring If I might see another Spring I'd not plant summer flowers and wait: I'd have my crocuses at once My leafless pink mezereons, My chill-veined snow-drops, choicer yet My white or azure violet, Leaf-nested primrose; anything To blow at once, not late. If I might see another Spring I'd listen to the daylight birds That build their nests and pair and sing, Nor wait for mateless nightingale; I'd listen to the lusty herds, The ewes with lambs as white as snow, I'd find out music in the hail And all the winds that blow. If I might see another Spring - Oh stinging comment on my past That all my past results in ‘if’ - If I might see another Spring I'd laugh today, today is brief I would not wait for anything: I'd use today that cannot last, Be glad today and sing. Christina Rossetti

Inna wiosna Jeśli mogłabym zobaczyć inną wiosnę, Nie sadziłabym letnich kwiatów i nie czekała: Chciałabym mieć krokusy, od zaraz I bezlistne różowe wilcze łyka. Zmarznięte kropelki na śniegu, jeszcze lepsze Moje fiołki, te białe i błękitne, Listki pierwiosnków, cokolwiek, wszystko By mogło zakwitnąć od zaraz, nie za późno. Jeśli mogłabym zobaczyć inną wiosnę, Słuchałabym, jak śpiewają za dnia ptaki, Jak się łączą w pary i budują gniazda. Nie czekając na samotne słowiki, Słuchałabym, co mówią całe stada, Owce i jagnięta jak śnieg białe. Odkryłabym muzykę w gradobiciu I we wszystkich podmuchach wiatru. Jeśli mogłabym zobaczyć inną wiosnę, Uszczypliwy komentarz o mojej przeszłości, Że ona cała jest tylko rezultatem „jeśli”. Jeśli mogłabym zobaczyć inną wiosnę, Śmiałabym się dzisiaj, bo dzisiaj to chwila, Na nic bym nie czekała: Używałabym dzisiaj jak mogę, chwilo, trwaj, Bądź radosna dzisiaj i śpiewaj.tłum. Ryszard Mierzejewski

Three Seasons A cup for hope! she said, In springtime ere the bloom was old: The crimson wine was poor and cold By her mouth's richer red. A cup for love! how low, How soft the words; and all the while Her blush was rippling with a smile Like summer after snow. A cup for memory! Cold cup that one must drain alone: While autumn winds are up and moan Across the barren sea. Hope, memory, love: Hope for fair morn, and love for day, And memory for the evening grey And solitary dove. Christina Rossetti

Trzy pory roku Puchar nadziei! powiedziała, Tuż przed wiosną zakwitły kwiaty stare, Karmazynowe wina były słabe i zimne, W jej ustach czerwień bogatsza. Puchar miłości! Jaki niski, Jakie miękkie słowa i wszystko, gdy Jej rumieniec wzbudzał uśmiechy, Jak lato, co zastąpiło śniegi. Puchar wspomnienia! Puchar, który należy opróżniać samotnie, Kiedy jesienne wiatry żalą się w górze Wzdłuż jałowego morza. Nadzieja, wspomnienie, miłość, Nadzieja na piękny poranek i na dzień miłości, Wspomnienie wieczornej szarości I ta gołębia samotność.tłum. Ryszard Mierzejewski

Song [Oh roses...] Oh roses for the flush of youth, And laurel for the perfect prime; But pluck an ivy branch for me Grown old before my time. Oh violets for the grave of youth, And bay for those dead in their prime; Give me the withered leaves I chose Before in the old time.Christina Rossetti

Pieśń [Och, róże...] Och, róże do strumienia młodości I wawrzyn dla rozkwitu pełnego, Ale zerwij mi gałązkę bluszczu, Nim starość dosięgnie wieku mego. Och, fiołki do mogiły młodości I laur dla tych, co już ich śmierć zabrała. Daj mi zwiędłych liści, które uzbierałam Nim starość nadeszła.tłum. Ryszard Mierzejewski

Song [Two doves...] Two doves upon the selfsame branch, Two lilies on a single stem, Two butterflies upon one flower: - Oh happy they who look on them. Who look upon them hand in hand Flushed in the rosy summer light; Who look upon them hand in hand And never give a thought to night.Christina Rossetti

Pieśń [Dwa gołębie...] Dwa gołębie na tej samej gałęzi, Dwie lilie na jedej łodydze wiszą, Dwa motyle na jednym kwiatku, Och, szczęśliwi ci, którzy to widzą. Którzy patrzą na ich życie w parach, W różowym letnim blasku mgły Którzy patrzą na ich życie w parach I nigdy nie oddają swych myśli nocy.tłum. Ryszard Mierzejewski

Song [When I am dead...] When I am dead, my dearest, Sing no sad songs for me; Plant thou no roses at my head, Nor shady cypress tree: Be the green grass above me With showers and dewdrops wet; And if thou wilt, remember, And if thou wilt, forget. I shall not see the shadows, I shall not feel the rain; I shall not hear the nightingale Sing on, as if in pain: And dreaming through the twilight That doth not rise nor set, Haply I may remember, And haply may forget.Christina Rossetti

Pieśń [Kiedy umrę...] Kiedy umrę, mój najdroższy, Nie śpiewaj dla mnie pieśni smutnych. Nie sadź róż przy mojej głowie, Ani cienistych drzew cyprysowych. Bądź zieloną trawą nade mną, Wilgotną od deszczu i rosy kropli I z własnej woli pamiętaj, I zapomnij z własnej woli. Nie będę czuła cienia, Nie będę czuła deszczu, Nie będę słowika słyszała. Ty śpiewaj wciąż, jakby w bólu I śnij po zachodzie słońca, Że nie wstanie, ani nie zajdzie. A ja, szczęśliwie, będę pamiętała I będę zapominała, szczęśliwie.tłum. Ryszard Mierzejewski

The First Spring Day I wonder if the sap is stirring yet, If wintry birds are dreaming of a mate, If frozen snowdrops feel as yet the sun And crocus fires are kindling one by one: Sing, robin, sing; I still am sore in doubt concerning Spring. I wonder if the springtide of this year Will bring another Spring both lost and dear; If heart and spirit will find out their Spring, Or if the world alone will bud and sing: Sing, hope, to me; Sweet notes, my hope, soft notes for memory. The sap will surely quicken soon or late, The tardiest bird will twitter to a mate; So Spring must dawn again with warmth and bloom, Or in this world, or in the world to come: Sing, voice of Spring, Till I too blossom and rejoice and sing. Christina Rossetti

Pierwszy dzień wiosny Zastanawiam się, jeśli soki w roślinach wciąż płyną, Jeśli ptaki zimowe o partnerach wciąż marzą, Jeśli zmarznięte przebiśniegi czują promienie słońca, A rozpalone krokusy płoną, jeden po drugim, bez końca: Śpiewaj, droździe wędrowny, śpiewaj, ptaku radosny, A ja wciąż mam wątpliwości dotyczące wiosny. Zastanawiam się, czy w tym roku wiosenny czas Przyniesie inną wiosnę, drogą i zagubioną dla nas. Jeśli poza wiosną znajdą się nasze serca i dusze, Albo samotny świat śpiewać i kwitnąć będzie: Śpiewaj, moja nadziejo, śpiewaj mi, Słodkie nuty, nadziejo, słodkie nuty ku pamięci. Wkrótce pewnie soki będą szybsze lub wolniejsze, Najbardziej ospały ptak do partnera ćwierkać zacznie, A wiosna znów wstanie o świcie ciepła i kwitnąca, Czy na ten, czy na inny świat przychodząca: Śpiewaj, śpiewaj głosie wiosny, Ja też kwitnę i cieszę się, i wydaję głos radosnytłum. Ryszard Mierzejewski

Let Me Go When I come to the end of the road And the sun has set for me I want no rites in a gloom filled room Why cry for a soul set free? Miss me a little, but not for long And not with your head bowed low Remember the love that once we shared Miss me, but let me go. For this is a journey we all must take And each must go alone. It's all part of the master plan A step on the road to home. When you are lonely and sick at heart Go the friends we know. Laugh at all the things we used to do Miss me, but let me go.Christina Rossetti

Pozwól mi odejść Kiedy doszałam już do końca drogi I słońce zaszło dla mnie, Nie chcę żadnych obrządków w mroku. Dlaczego opłakiwać wolną duszę? Tęsknij za mną trochę, ale nie za długo. Nie chcę twojej głowy na kolanach mieć. Pamiętaj, o miłości, którą dzieliliśmy. Tęsknij za mną, ale pozwól mi odejść. Tę podróż wszyscy musimy podjąć I każdy musi iść samemu. To jest część planu naszego Pana I krokiem na drodze do domu. Kiedy czujesz się samotny i boli cię serce, Możesz do naszych przyjaciół iść. Śmiej się ze wszystkiego, co robiliśmy, Tęsknij za mną, ale pozwól mi odejść.tłum. Ryszard Mierzejewski

Spring Quiet Gone were but the Winter, Come were but the Spring, I would go to a covert Where the birds sing; Where in the whitethorn Singeth a thrush, And a robin sings In the holly-bush. Full of fresh scents Are the budding boughs Arching high over A cool green house: Full of sweet scents, And whispering air Which sayeth softly: We spread no snare; Here dwell in safety, Here dwell alone, With a clear stream And a mossy stone. Here the sun shineth Most shadily; Here is heard an echo Of the far sea, Though far off it be.Christina Rossetti

Wiosenny spokój Odejścia były, ale zimą, Przyjścia były, ale wiosną. Chciałabym ukryć się tam, Gdzie ptaki śpiewają. Gdzie w zaroślach głogu Koncertują drozdy, A rudzik wyśpiewuje, Okupując ostrokrzewy. Pełne świeżego zapachu Kiełkujące gałęzie, W chłodnym zielonym domu, Tworzą wyoskie sklepienie. Pełne świeżego zapachu Powietrza szepty, Łagodnie przypominają: Żadnych sideł nie zastawiamy. Tutaj mieszka się bezpiecznie Z czystym wody strumieniem, Tutaj mieszka się samotnie Z omszałym kamieniem. Tutaj słońce przebija się Z cienia największego, Tutaj echo słychać Z morza dalekiego, Chociaż bardzo odległego.tłum. Ryszard Mierzejewski

One Day I will tell you when they met: In the limpid days of Spring; Elder boughs were budding yet, Oaken boughs looked wintry still, But primrose and veined violet In the mossful turf were set, While meeting birds made haste to sing And build with right good will. I will tell you when they parted: When plenteous Autumn sheaves were brown, Then they parted heavy-hearted; The full rejoicing sun looked down As grand as in the days before; Only they had lost a crown; Only to them those days of yore Could come back nevermore. When shall they meet? I cannot tell, Indeed, when they shall meet again, Except some day in Paradise: For this they wait, one waits in pain. Beyond the sea of death love lies For ever, yesterday, to-day; Angels shall ask them, „Is it well?” And they shall answer, „Yea”.Christina Rossetti

Pewnego dnia Powiem ci, kiedy się spotkali: W przejrzystych dniach wiosny, Kiedy stare gałęzie dopiero pączkowały, A konary dębu wciąż zimowo wyglądały, Ale pierwiosnki i prążkowane fiołki Z omszałych torfowisk już wyrastały, Spotkania ptaków łączyły szybko śpiewy I do budowy gniazd zachęcały. Powiem ci, kiedy się rozstali: Kiedy obfite snopy jesieni brązowiały, Wtedy z ciężkim sercem od siebie odeszli, A radosne promienie słońca świeciły Tak samo duże, jakie wcześniej były, Tylko ich głowy zgubiły korony I tylko dla nich te przeszłe dni Nigdy więcej powrócić nie mogły. Kiedy się spotkają? Powiedzieć nie mogę, Rzeczywiście, kiedy się spotkają ponownie, Z wyjątkiem pewnego dnia w raju, Dla nich, co czekają, jedno czeka w bólu I leży poza morzem śmiertelnej miłości, Wczoraj i dzisiaj, na zawsze. Anioły będą ich pytać: „Czy to dobrze?” A oni odpowiadać: „Tak, w zupełności.”.tłum. Ryszard Mierzejewski

Love me – I love you Love me - I love you, Love me, my baby; Sing it high, sing it low, Sing it as may be. Mother's arms under you, Her eyes above you; Sing it high, sing it low, Love me - I love you. Christina Rossetti

Kochaj mnie – kocham cię Kochaj mnie - kocham cię, Kochaj mnie, moja dziecinko, Śpiewaj wysoko, śpiewaj nisko, Śpiewaj jak może być to. Ramiona matki unoszą cię, A jej wzrok krąży wokół ciebie. Śpiewaj wysoko, śpiewaj nisko, Kochaj mnie - kocham cię.tłum. Ryszard Mierzejewski

Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, The wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, The wind is passing by. Christina Rossetti

Kto widział wiatr? Ani ja, ani ty. Ale gdy liście drżą na drzewach, To wiatr przchodzi tędy. Kto widział wiatr? Ani ty, ani ja. Ale gdy drzewa pochylają swe głowy, To wiatr tutaj hula.tłum. Ryszard Mierzejewski

A House of Cards Is neat and small: Shake the table, It must fall. Find the Court cards One by one; Raise it, roof it, - Now it's done: - Shake the table! That's the fun. Christina Rossetti

Domek z kart Jest mały i schludny, Potrząśnij stołem, To się rozpada bezludny. Poszukaj kart do flirtu, Jedna za drugą, Podnoś je, układaj, Aż się skończą: Potrząśnij stołem, Z radością!tłum. Ryszard Mierzejewski

Lullaby, oh, lullaby! Lullaby, oh, lullaby! Flowers are closed and lambs are sleeping; Lullaby, oh, lullaby! Stars are up, the moon is peeping; Lullaby, oh, lullaby! While the birds are silence keeping, (Lullaby, oh, lullaby!) Sleep, my baby, fall a-sleeping, Lullaby, oh, lullaby! Christina Rossetti

Kołysanka, och, kołysanka! Kołysanka, och, kołysanka! Kwiaty się zamknęły, a jagnięta już śpią, Kołysanka, och, kołysanka! Gwiazdy wzeszły, promienie księżyca patrzą, Kołysanka, ach, kołysanka! Podczas, kiedy ptaki już milczą, (Kołysanka, och, kołysanka!) Śpij, moje dziecko, niech cię sny usypiają, Kołysanka, och, kołysanka!tłum. Ryszard Mierzejewski

He and She Should one of us remember, And one of us forget, I wish I knew what each will do - But who can tell as yet? Should one of us remember, And one of us forget, I promise you what I will do - And I'm content to wait for you, And not be sure as yet.Christina Rossetti

On i ona Gdyby jedno z nas mogło pamiętać, A jedno z nas zapomniało, Chcę wiedzieć, co każde będzie robić - Ale kto mógłby mi powiedzieć to? Gdyby jedno z nas mogło pamiętać, A jedno z nas zapomniało, Obiecuję ci, że to zrobię - I zadowolona czekać na ciebie będę. Ale nie tak pewnie, jak to kiedyś było.tłum. Ryszard Mierzejewski

Monna Innominata I dream of you, to wake: would that I might Dream of you and not wake but slumber on; Nor find with dreams the dear companion gone, As, Summer ended, Summer birds take flight. In happy dreams I hold you full in night. I blush again who waking look so wan; Brighter than sunniest day that ever shone, In happy dreams your smile makes day of night. Thus only in a dream we are at one, Thus only in a dream we give and take The faith that maketh rich who take or give; If thus to sleep is sweeter than to wake, To die were surely sweeter than to live, Though there be nothing new beneath the sun. Christina Rossetti

Monna Innominata Marzę o tobie, aby obudzić się: czy mogłabym tak Marzyć o tobie i nie obudzić się, i nie być we śnie, Kiedy mój drogi towarzysz już opuścił mnie, Jak skończone lato, lato, z którego odlatuje ptak. W szczęśliwych snach trzymam cię całego w nocy. Rumienię się znów, gdy ktoś blady mnie budzi, Jaśniejszy niż dzień, kiedy słońce zawsze świeci. W szczęśliwych snach twój uśmiech jest dniem nocy. A zatem, tylko we śnie jesteśmy tym jednym. A zatem, tylko we śnie dajemy i bierzemy Wiarę, która czyni bogactwo, aby je brać i dawać. Jeśli więc śpimy bardziej słodko, niż się budzimy, To z pewnością łatwiej, niż żyć, jest nam umierać, Choć nie jest to pod słońcem niczym nowym.tłum. Ryszard Mierzejewski

Love is strong as Death I have not sought Thee, I have not found Thee, I have not thirsted for Thee: And now cold billows of death surround me, Buffeting billows of death astound me, - Wilt Thou look upon, wilt Thou see Thy perishing me? Yea, I have sought thee, yea, I have found thee, Yea, I have thirsted for thee, Yea, long ago with love's bands I bound thee: Now the Everlasting Arms surround thee, - Through death's darkness I look and see And clasp thee to Me.Christina Rossetti

Miłość jest silna jak śmierć Nie szukałalm ciebie, nie znalazłam ciebie, Nie pragnęłam ciebie: Ale teraz zimne kłęby śmierci otaczają mnie, Popychające fale śmierci zdumiewają mnie, Przez twoje spojrzenie, przez twoje patrzenie Czy ujrzysz, jak pochłaniają mnie? Tak, szukałam ciebie, tak, znalazłam ciebie, Tak, pragnęłam ciebie, Tak, dawno temu miłosnymi wstęgami związałam ciebie: Teraz Nieśmiertelne Ramiona otaczają ciebie, Poprzez wiekuistą ciemność patrzę i widzę, I przytulam cię do siebie.tłum. Ryszard Mierzejewski

PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.