Kącik poezji > Znani i nieznani – klasycy poezji na świecie

Sara Teasdale (1884–1933 r.)

Sara TeasdaleSara Teasdale (1884–1933 r.) – amerykańska poetka liryczna. Urodziła się w Saint-Louis w stanie Missouri w średniozamożnej rodzinie inteligenckiej. Była dzieckiem chorowitym i z tego powodu naukę rozpoczęła dopiero w dziesiątym roku życia na prywatnych pensjach, którą kontynuowała w prywatnych szkołach dla dziewcząt w Saint-Loius i w Chicago. Pierwszy swój wiersz opublikowała w lokalnej gazecie w 1907 r. W tym samym roku debiutowała też tomikiem poetyckim „Sonnets to Duse and Other Poems”. Inne jej zbiory wierszy to: „Helen of Troy and Other Poems” (1911), „Rivers to the Sea” (1915), „Love Songs” (1917, nagroda Pulitzera w 1918 r.), „Flame and Shadow” (1920), „Dark of the Moon” (1926), „Stars To-night” (1930), „Selected Poetry” (1932) i – wydany już po jej przedwczesnej śmierci – „Strange Victory” (1933). Wszystkie jej wiersze opublikowane zostały w tomie „The Collected Poems of Sara Teasdale” (1935). W latach 1914–1929 była żoną biznesmena Ernsta Filsingera, jednego z licznych wielbicieli jej poezji. Jednak wielką miłością jej życia, którego zaręczyny odrzuciła z powodów finansowych, był jeden z najwybitniejszych poetów amerykańskich XX w. – Vachel Lindsay (1879–1931).

Po jego samobójczej śmierci Sara napisała pożegnalny wiersz, jemu poświęcony, który został włączony do tomu „Strange Victory”, a dwa lata po śmierci poety odebrała sobie życie poprzez przedawkowanie środków nasennych.

Utwory Sary Teasdale, szczere, pełne emocji, z wieloma osobistymi wątkami, kojarzone są często z nurtem tzw. poezji konfesjonalnej. W Polsce nie były dotąd ogłaszane drukiem. Publikowane tu wiersze pochodzą z przygotowywanego do druku dwujęzycznego, polsko-angielskiego, zbioru: Sara Teasdale: Liryki miłosne i inne wiersze/Love Songs and Other Poems. Wybrał, z angielskiego przełożył i opracował Ryszard Mierzejewski, który ukaże się jako kolejny tom serii wydawniczej „Biblioteka Przekładów Poetyckich pod redakcją Ryszarda Mierzejewskiego”, nakładem tłumacza.

Ryszard Mierzejewski

To Eleonora Duse Oh beauty that is filled so full of tears, Where every passing anguish left its trace, I pray you grant to me this depth of grace: That I may see before it disappears, Blown through the gateway of our hopes and fears To death's insatiable last embrace, The glory and the sadness of your face, Its longing unappeased through all the years. No bitterness beneath your sorrow clings; Within the wild dark falling of your hair There lies a strength that ever soars and sings; Your mouth's mute weariness is not despair. Perhaps among us craven earth-born things God loves its silence better than a prayer.Sara Teasdale

Do Eleonory Duse Ach, piękno, które jesteś tak łzami zalane, Gdzie cierpiący zostawia swój ślad pełen lęku. Proszę cię, udziel mi tego głębokiego wdzięku, Który mogę zobaczyć, zanim zniknę na zawsze. Kwitłam w nadziejach i obawach, dręczących nas Do śmierci, kiedy o ostatnim przytuleniu marzy Sława i zarazem smutek na twej pięknej twarzy, I niezaspokojone pragnienia przez długi czas. Żadna gorycz do twego smutku nie przylega, W otchłani ciemności wypadają twe włosy, Tam leży siła, która wciąż unosi się i śpiewa, A twe milczące usta nie są wyrazem rozpaczy. Być może wśród nas, urodzonych nikczemnie, Bóg bardziej od modlitwy kocha milczenie.tłum. Ryszard Mierzejewski

The Meeting I'm happy, I'm happy, I saw my love to-day. He came along the crowded street, By all the ladies gay, And oh, he smiled and spoke to me Before he went his way. My throat was tight with happiness, I couldn't say a word, My heart was beating fast, so fast I'm sure he must have heard; And when he passed, I trembled like A little frightened bird. I wish I were the flower-girl Who waits beside the way - I'd give my flowers all to him And see him every day; I wish I were the flower-girl Who waits beside the way.Sara Teasdale

Spotkanie Jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, Dzisiaj moje oczy miłość widziały, Szedł zatłoczoną ulicą, Wszystkie kobiety do niego się uśmiechały, Ach, i on się uśmiechnął i coś powiedział do mnie, A potem poszedł swoją drogą. Moje gardło szczęściem się wypełniło, Nie mogłam słowa wypowiedzieć, Moje serce biło szybko, tak szybko, Jestem pewna, że musiał to słyszeć. A kiedy mnie mijał, jak mały lękliwy ptak Zaczęłam drżeć. Chciałabym być dziewczyną-kwiatem, Obok przy drodze czekającą wiernie, Oddałabym mu wszystkie moje kwiaty I patrzyła na niego codziennie. Chciałabym być dziewczyną-kwiatem, Obok przy drodze czekającą wiernie.tłum. Ryszard Mierzejewski

Roses and Rue Bring me the roses white and red, And take the laurel leaves away; Yea, wreathe the roses round my head That wearies 'neath the crown of bay. „We searched the wintry forests thro' And found no roses anywhere - But we have brought a little rue To twine a circlet for your hair.” I would not pluck the rose in May, I wove a laurel crown instead; And when the crown is cast away, They bring me rue-the rose is dead. Sara Teasdale

Róże i ruta* Przynieście mi róże białe i czerwone I zabierzcie trochę laurowych liści. Tak, moją głowę ozdabiają róże, Te, które wkładam pod koronę zatoki. „W zimowych lasach szukaliśmy I róż nie znaleźliśmy nigdzie, Ale małą rutę przynieśliśmy, Aby wpleść ją we włosy twoje.” Nie chciałabym w maju zrywać róż, Wolałabym pleść wieniec laurowy, Ale kiedy koronę stracę, no cóż, Przyniosą mi kwiat ruto-róży zwiędły.tłum. Ryszard Mierzejewski

* Oryginalny tytuł wiersza to: „Roses and Rue”, gdzie słowo „rue” można rozumieć jako rutę - roślinę, której w wielu starożytnych cywilizacjach (rzymskiej, chińskiej, celtyckiej) przypisywano szczególną moc leczniczą, a także magiczną, chroniącą przed złem, nieszczęściami i czarami. Ale to samo słowo znaczy też po angielsku „żal” lub „skrucha” – przyp. R. M.

The Rose and the Bee If I were a bee and you were a rose, Would you let me in when the gray wind blows? Would you hold your petals wide apart, Would you let me in to find your heart, If you were a rose? „If I were a rose and you were a bee, You should never go when you came to me, I should hold my love on my heart at last, I should close my leaves and keep you fast, If you were a bee.”Sara Teasdale

Róża i pszczoła Gdybym była pszczołą, a ty byłbyś różą, Czy wpuściłbyś mnie, gdy szare wiatry wieją? Czy trzymałbyś swoje płatki szeroko rozwarte I pozwoliłbyś mi znaleźć twoje serce, Gdybyś był różą? „Gdybym ja była różą, a ty byłbyś pszczołą, Nigdy nie powinieneś latać blisko mnie wokoło. Powinieneś moje serce daleko od siebie trzymać, A ja powinnam szybko płatki przed tobą zamykać, Gdybyś był pszczołą.”tłum. Ryszard Mierzejewski

Love Me Brown-thrush singing all day long In the leaves above me, Take my love this April song, Love me, love me, love me! When he harkens what you say, Bid him, lest he miss me, Leave his work or leave his play, And kiss me, kiss me, kiss me!Sara Teasdale

Kochaj mnie Brązowy drozd przez cały długi dzień śpiewa, A nade mną zielone liście, Weź moją miłość, to jest piosenka kwietniowa, Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie! Jeśli będzie powracał do waszej rozmowy, Poproś go, aby nie opuszczał mnie, Zostaw jego pracę lub zostaw jego gry I pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie!tłum. Ryszard Mierzejewski

A Maiden Oh if I were the velvet rose Upon the red rose vine, I'd climb to touch his window And make his casement fine. And if I were the little bird That twitters on the tree, All day I'd sing my love for him Till he should harken me. But since I am a maiden I go with downcast eyes, And he will never hear the songs That he has turned to sighs. And since I am a maiden My love will never know That I could kiss him with a mouth More red than roses blow. Sara Teasdale

Dziewica Ach, gdybym była aksamitną różą Tam, gdzie kwitną czerwone winorośle, Wspięłabym się, aby dotknąć jego okna I domknąć dobrze okiennice. A gdybym była małym ptakiem, Który na drzewie cały dzień ćwierkał Śpiewałabym jemu moją pieśń miłosną, Której on uważnie by słuchał. Ale ponieważ jestem dziewicą Chodzę z opuszczonym wzrokiem, A on nigdy nie słyszy mej pieśni, Więc nie zapałał też uczuciem. A skoro jestem dziewicą O mej miłości nigdy się nie dowie, Więc mogłabym całować go w usta, Bardziej, niż kwitnące róże, czerwone.tłum. Ryszard Mierzejewski

Snow Song Fairy snow, fairy snow, Blowing, blowing everywhere, Would that I Too, could fly Lightly, lightly through the air. Like a wee, crystal star I should drift, I should blow Near, more near, To my dear Where he comes through the snow. I should fly to my love Like a flake in the storm, I should die, I should die, On his lips that are warm.Sara Teasdale

Śnieżna piosenka Cudowny śnieg, cudowny śnieg, Zawiewa, zawiewa wszędzie, Gdybym to ja Też latać mogła Lekko, lekko na wietrze. Jak mały pyłek, krystaliczna gwiazda Mogłabym dryfować, mogłabym zawiewać Blisko, do zawsze bliskiego Mego ukochanego, Który musi po śniegu wędrować. Powinnam lecieć do mej miłości Jak płatek śniegu niesiony w burzach, Mogłabym umrzeć, Mogłabym umrzeć, Na jego ciepłych ustach.tłum. Ryszard Mierzejewski

I Would Live in Your Love I would live in your love as the sea-grasses live in the sea, Borne up by each wave as it passes, drawn down by each wave that recedes; I would empty my soul of the dreams that have gathered in me, I would beat with your heart as it beats, I would follow your soul as it leads. Sara Teasdale

Chciałabym żyć w twojej miłości Chciałabym żyć w twojej miłości, jak wodorosty, które w morzu żyją, Unoszone przez każdy przypływ i każdy odpływ, który wodą faluje, Chciałabym opróżnić moją duszę z marzeń, które się we mnie gromadzą, Chciałabym być twoim sercem i podążać za twoją duszą, gdzie wskazuje.tłum. Ryszard Mierzejewski

Buried Love I have come to bury Love Beneath a tree, In the forest tall and black Where none can see. I shall put no flowers at his head, Nor stone at his feet, For the mouth I loved so much Was bittersweet. I shall go no more to his grave, For the woods are cold. I shall gather as much of joy As my hands can hold. I shall stay all day in the sun Where the wide winds blow, - But oh, I shall cry at night When none will know.Sara Teasdale

Pochowana miłość Przyszłam, aby pochować miłość Pod drzewem W wysokim i ciemnym lesie, gdzie Nikt nie mógł być tego świadkiem. Nie położę kwiatów u jego głowy, A u jego stóp żadnych kamieni, Za bardzo kochałam te usta, których Smak był słodki i zarazem gorzki. Nie pójdę więcej na jego grób Przez te lasy zimne. Będę zbierać tak dużo radości, Ile tylko utrzymają moje ręce. Będę stała cały dzień w słońcu, Kiedy wiatr rozległy będzie wiał, Ale, ach! Będę płakać w nocy I nikt o tym nie będzie wiedział.tłum. Ryszard Mierzejewski

A Winter Night My window-pane is starred with frost, The world is bitter cold to-night, The moon is cruel, and the wind Is like a two-edged sword to smite. God pity all the homeless ones, The beggars pacing to and fro. God pity all the poor to-night Who walk the lamp-lit streets of snow. My room is like a bit of June, Warm and close-curtained fold on fold, But somewhere, like a homeless child, My heart is crying in the cold. Sara Teasdale

Noc zimowa Szyba w oknie pokryta gwiazdami z mrozu, Dziś w nocy świat jest gorzki i zimny, Księżyc okrutny, a wiatr uderza wokół Niczym miecz obosieczny. Bóg litościwy dla wszystkich bezdomnych, Żebracy tam i z powrotem się wałęsają. Bóg litościwy dziś w nocy dla biednych, Co przy zaśnieżonych ulicach lampy zapalają. Mój pokój jest jak kawałek czerwca, Ciepły i zasłonięty fałda po fałdzie, Ale gdzieś tam, jak bezdomne dziecko, Moje serce płacze w tym zimnie.tłum. Ryszard Mierzejewski

Spring Night The park is filled with night and fog, The veils are drawn about the world, The drowsy lights along the paths Are dim and pearled. Gold and gleaming the empty streets, Gold and gleaming the misty lake, The mirrored lights like sunken swords, Glimmer and shake. Oh, is it not enough to be Here with this beauty over me? My throat should ache with praise, and I Should kneel in joy beneath the sky. O, beauty, are you not enough? Why am I crying after love, With youth, a singing voice, and eyes To take earth's wonder with surprise? Why have I put off my pride, Why am I unsatisfied, I, for whom the pensive night Binds her cloudy hair with light, I, for whom all beauty burns Like incense in a million urns? O beauty, are you not enough? Why am I crying after love? Sara Teasdale

Noc wiosenna Park wypełniony jest nocą i mgłą, Kotary wokół świata są narysowane, Senne światła sączą się nad ścieżką, Są słabe, a w kolorze perłowe. Złoto i lśnienie ulic wyludnionych, Złoto i lśnienie jeziora za mgłą, Odbicie świateł jak mieczy zatopionych, Które lekko migoczą i drżą. Ach, czy nie wystarczy tutaj być I to piękno wokół mnie chwalić? Czy od pochwał gardło musi boleć, A ja z radości pod niebem klęczeć? Ach, czy nie wystarcza ci piękności? Dlaczego więc płaczę po miłości, Aby śpiewem i oczami w młodości Wziąć z zaskoczenia Ziemi cudowności? Dlaczego moją dumę ignoruję? Dlaczego się niespełniona czuję? Dlaczego w tę smutną noc medytuję I słabe włosy ze światłem związuję, Ja, która dla strumieni cudowności Palę kadzidła w urn wielkiej ilości? Ach, czy nie wystarcza ci piękności? Dlaczego więc płaczę po miłości?tłum. Ryszard Mierzejewski

The Kiss Before you kissed me only winds of heaven Had kissed me, and the tenderness of rain - Now you have come, how can I care for kisses Like theirs again? I sought the sea, she sent her winds to meet me, They surged about me singing of the south - I turned my head away to keep still holy Your kiss upon my mouth. And swift sweet rains of shining April weather Found not my lips where living kisses are; I bowed my head lest they put out my glory As rain puts out a star. I am my love's and he is mine forever, Sealed with a seal and safe forevermore - Think you that I could let a beggar enter Where a king stood before? Sara Teasdale

Pocałunek Zanim mnie pocałowałeś, tylko wiatry nieba Całowały mnie oraz deszczu czułości. Teraz ty przeszedłeś, jak mam o twe pocałunki Zatroszczyć się, jak o tamte z przeszłości? Szukałam morza, co wysłało wiatry na spotkanie, A one niosły dla mnie południowe pieśni na falach, Odwróciłam głowę, aby utrzymać jak najdłużej Twój święty pocałunek na moich ustach. A szybki słodki deszcz lśniącej pogody kwietnia Nie natrafił na moje usta tam, gdzie pocałunki były. Pochyliłam głowę, aby nie wygasiły mego blasku Tak, jak deszcz, który wygasza gwiazdy. Jestem kochana, on jest mój na zawsze, A ja bezpieczna jakby mnie wciąż uszczelniał. Pomyśl, że mogłabym pozwolić na żebranie, Tam, gdzie król wcześniej stał.tłum. Ryszard Mierzejewski

A Winter Bluejay Crisply the bright snow whispered, Crunching beneath our feet; Behind us as we walked along the parkway, Our shadows danced, Fantastic shapes in vivid blue. Across the lake the skaters Flew to and fro, With sharp turns weaving A frail invisible net. In ecstasy the earth Drank the silver sunlight; In ecstasy the skaters Drank the wine of speed; In ecstasy we laughed Drinking the wine of love. Had not the music of our joy Sounded its highest note? But no, For suddenly, with lifted eyes you said, „Oh look!” There, on the black bough of a snow flecked maple, Fearless and gay as our love, A bluejay cocked his crest! Oh who can tell the range of joy Or set the bounds of beauty?Sara Teasdale

Zimowa sójka Kruchy jasny śnieg szeptał, Pod naszymi stopami, za nami Skrzypiało, kiedy szliśmy parkową aleją, Cienie nasze tańczyły, Fantastyczne kształty w żywym błękicie. Po drugiej stronie jeziora łyżwiarze Płynęli tam i z powrotem, Plotąc ostrymi zakrętami Niewidzialny kosz sieci. Ziemia w ekstazie Piła srebrne promienie słońca, Łyżwiarze w ekstazie Pili wino prędkości, A my w ekstazie śmialiśmy się, Pijąc wino miłości. Czy muzyka naszej radości Nie brzmiała na najwyższej nucie? Ależ nie, Kiedy nagle podniosłeś o czy i powiedziałeś: „Ach, popatrz!” Tam na czarnej ośnieżonej gałęzi klonu Nieustraszona i radosna, jak nasza miłość, Sójka nastroszyła swój grzebień. Ach, kto może wypowiedzieć pasmo radości Czy określić granice piękna? tłum. Ryszard Mierzejewski

Joy I am wild, I will sing to the trees, I will sing to the stars in the sky, I love, I am loved, he is mine, Now at last I can die! I am sandaled with wind and with flame, I have heart-fire and singing to give, I can tread on the grass or the stars, Now at last I can live!Sara Teasdale

Radość Oszalałam, będę śpiewać do drzew, Do gwiazd na niebie będę śpiewać, Kocham i jestem kochana, on jest mój, Teraz nareszcie mogę umierać. Moje sandały są z wiatru i płomieni, W rozpalonym sercu i pieśni mogę być, Mogę stąpać po trawie lub po gwiazdach, Teraz nareszcie mogę żyć. tłum. Ryszard Mierzejewski

Deep in the Night Deep in the night the cry of a swallow, Under the stars he flew, Keen as pain was his call to follow Over the world to you. Love in my heart is a cry forever Lost as the swallow's flight, Seeking for you and never, never Stilled by the stars at night. Sara Teasdale

W otchłani nocy W otchłani nocy jaskółki wołanie Przeleciało pod gwiazdami na niebie, Ostre jak ból, błagający o zmiłowanie Całego świata dla ciebie. Miłość w mym sercu to wieczne wołanie, Zagubione jak jaskółki loty, A dla ciebie to zawsze, zawsze szukanie Ukojenia przez gwiazdy w nocy. tłum. Ryszard Mierzejewski

I Shall Not Care When I am dead and over me bright April Shakes out her rain-drenched hair, Tho' you should lean above me broken-hearted, I shall not care. I shall have peace, as leafy trees are peaceful When rain bends down the bough, And I shall be more silent and cold-hearted Than you are now.Sara Teasdale

Nie będę zmartwiona Kiedy jestem martwa, a wokół mnie jasny kwiecień I jego mokra od deszczu czupryna zmierzwiona, Mimo że mógłbyś w rozpaczy pochylić się nade mną, Nie będę zmartwiona. Będę miała spokój, jaki mają liście na drzewach, Kiedy deszcz zgina w dół ich gałęzie obok nas I będę bardziej milcząca i bardziej oziębła, Niż ty teraz.tłum. Ryszard Mierzejewski

After Parting Oh I have sown my love so wide That he will find it everywhere; It will awake him in the night, It will enfold him in the air. I set my shadow in his sight And I have winged it with desire, That it may be a cloud by day And in the night a shaft of fire.Sara Teasdale

Po rozstaniu Tak szeroko rzuciłam nasiona miłości, Że on bez trudu wszędzie ją odnajdzie. Ona w środku nocy go obudzi I w powietrzu czule obejmie. Cieniem moim wchodzę do jego oczu I pożądaniem tym jestem uskrzydlona, I tak mogłabym być cały dzień w obłoku, A w nocy w wielkim słupie ognia. tłum. Ryszard Mierzejewski

After Love There is no magic when we meet, We speak as other people do, You work no miracle for me Nor I for you. You were the wind and I the sea - There is no splendor any more, I have grown listless as the pool Beside the shore. But tho' the pool is safe from storm And from the tide has found surcease, It grows more bitter than the sea, For all its peace.Sara Teasdale

Po miłości Nie ma już tej magii, gdy się spotykamy, Rozmawiamy ze sobą jak inni ludzie, Nie jesteś już dla mnie żadnym cudem, Ani ja dla ciebie. Ty byłeś wiatrem, a ja byłam morzem, Nic już nie zostało z tego splendoru, Wyrosłam spokojnie jak woda w basenie Obok przy domu. Ale basen zabezpieczony jest dobrze od burzy, Nie trzeba się przejmować żadnym przypływem I dużo bardziej, aniżeli gorzkie morze, wyrasta Dla wszystkich spokojem. tłum. Ryszard Mierzejewski

I am not Yours I am not yours, not lost in you, Not lost, although I long to be Lost as a candle lit at noon, Lost as a snowflake in the sea. You love me, and I find you still A spirit beautiful and bright, Yet I am I, who long to be Lost as a light is lost in light. Oh plunge me deep in love - put out My senses, leave me deaf and blind, Swept by the tempest of your love, A taper in a rushing wind.Sara Teasdale

Nie jestem twoja Nie jestem twoja, nie zagubiłam się w tobie, Nie zagubiłam się, choć tęsknię od długiego czasu, Zagubiłam się jak świeca, która pali się w południe I jak płatek śniegu, płynący na wezbranym morzu. Ty mnie kochasz, a ja wciąż szukam ciebie, Duchu lśniący tak pięknie i promiennie. Pomimo tego jestem tą, która może być długo Zagubiona jak światło w zagubionym świetle. Ach, zanurz mnie głęboko w miłości, przyćmij Moje zmysły, pozostaw je głuche i ślepe, Unoszone przez burzę twojej miłości, Niczym słabe światło na porywistym wietrze. tłum. Ryszard Mierzejewski

Leaves One by one, like leaves from a tree, All my faiths have forsaken me; But the stars above my head Burn in white and delicate red, And beneath my feet the earth Brings the sturdy grass to birth. I who was content to be But a silken-singing tree, But a rustle of delight In the wistful heart of night - I have lost the leaves that knew Touch of rain and weight of dew. Blinded by a leafy crown I looked neither up nor down - But the little leaves that die Have left me room to see the sky; Now for the first time I know Stars above and earth below. Sara Teasdale

Liście Jeden po drugim, jak liście z drzewa, Opuściły mnie wszystkie wyznania. Ale gwiazdy nad moją głową W bieli i delikatnej czerwieni płoną, A na ziemi pod moimi stopami Ścielą się bujnymi dla narodzin trawami. Byłam w pełni usatysfakcjonowana, Ale jedwabista pieśń drzewa I rozkoszne szelesty W stęsknionym sercu nocy - Sprawiły, że zgubiłam znajome liście W dotyku deszczu i opadłej rosie. Oślepiona przez zieloną koronę, Nie patrzyłam w dół, ani w nieba stronę - Ale małe martwe liście zostawiły okno, Abym jednak mogła patrzeć w niebo. Teraz po raz pierwszy dzielę się wiedzą, Czym są gwiazdy nad oraz pod ziemią.tłum. Ryszard Mierzejewski

A Cry Oh, there are eyes that he can see, And hands to make his hands rejoice, But to my lover I must be Only a voice. Oh, there are breasts to bear his head, And lips whereon his lips can lie, But I must be till I am dead Only a cry. Sara Teasdale

Płacz Ach, tam są oczy, które on może zobaczyć, I dłonie, które mogą cieszyć jego dłonie, Ale dla mojego kochanka mogę być Głosem jedynie. Ach, tam są piersi, które unoszą jego głowę I usta, na których on swymi ustami kłamie, Ale muszę być, dopóki nie umrę Płaczem jedynie. tłum. Ryszard Mierzejewski

Immortal So soon my body will have gone Beyond the sound and sight of men, And tho' it wakes and suffers now, Its sleep will be unbroken then; But oh, my frail immortal soul That will not sleep forevermore, A leaf borne onward by the blast, A wave that never finds the shore.Sara Teasdale

Nieśmiertelna Zatem moje ciało wnet odejdzie Za mężczyzn dźwiękiem i widokiem, A ciebie to obudzi i zada cierpienie, I sen twój będzie nieprzerwanym potokiem. Ale, ach, moja wątła nieśmiertelna dusza Nie będzie spała na wieki, Jak liść zrodzony przez podmuch powietrza, Czy fala, która nigdy nie znajdzie zatoki. tłum. Ryszard Mierzejewski

Gifts I gave my first love laughter, I gave my second tears, I gave my third love silence Through all the years. My first love gave me singing, My second eyes to see, But oh, it was my third love Who gave my soul to meSara Teasdale

Dary Moją pierwszą miłość dałam śmiechowi, Drugą miłość dałam łzom, Trzecią - ciszy miłosnej, trwającej dzięki Tym wszystkim latom. Moja pierwsza miłość do śpiewu zdolność Mi dała, druga dała oczy, abym widziała, Ale, ach, to była dopiero trzecia miłość, Która moją duszę mi dała.tłum. Ryszard Mierzejewski

Dew As dew leaves the cobweb lightly Threaded with stars, Scattering jewels on the fence And the pasture bars; As dawn leaves the dry grass bright And the tangled weeds Bearing a rainbow gem On each of their seeds; So has your love, my lover, Fresh as the dawn, Made me a shining road To travel on, Set every common sight Of tree or stone Delicately alight For me alone. Sara Teasdale

Rosa Jak rosa zostawia cienką pajęczynę Splecioną z gwiazdami, Rozrzuca na płotach swoje klejnoty Pomiędzy pastwiskami. Jak świt zostawia suchą jasną trawę I splątane chwasty, Unosząc wysoko każde źdźbło Ze swojego klejnotu tęczy. Tak mój kochanek ma swoją miłość, Która zawsze o świcie jest świeża, Wytycza dla mnie jasne drogi, A każda z nich do niego zmierza. Ustawia nasze krajobrazy, Wszystkie drzewa i kamienie, Oświetla je delikatnie Tylko dla mnie.tłum. Ryszard Mierzejewski

To-night The moon is a curving flower of gold, The sky is still and blue; The moon was made for the sky to hold, And I for you. The moon is a flower without a stem, The sky is luminous; Eternity was made for them, To-night for us.Sara Teasdale

Noc dzisiaj Księżyc jest krętym kwiatem ze złota, Jak cicho i niebiesko jest w niebie, Księżyc w objęciach niebo trzyma, A ja trzymam ciebie. Księżyc jest kwiatem bez kręgosłupa, Niebo niczym rozświetlony las, Wieczność dla nich została stworzona, A noc dzisiaj dla nas. tłum. Ryszard Mierzejewski

Meadowlarks In the silver light after a storm, Under dripping boughs of bright new green, I take the low path to hear the meadowlarks Alone and high-hearted as if I were a queen. What have I to fear in life or death Who have known three things: the kiss in the night, The white flying joy when a song is born, And meadowlarks whistling in silver light.Sara Teasdale

Świergotki łąkowe* W srebrnym świetle po wiosennym deszczu, Pod kapiącymi konarami i jasną świeżą zielenią, Idę wąską ścieżką, słuchając świergotków śpiewu, Samotna i uwznioślona jakbym była królową. Czego się mam obawiać w moim życiu lub śmierci, Tylko tych, co poznali trzy rzeczy: nocne całowanie, Białą radość, która płynie, kiedy pieśń się rodzi I w srebrnym świetle świergotków gwizdanie.tłum. Ryszard Mierzejewski

* świergotki łąkowe – małe ptaki z rodziny pliszkowatych – przyp. R. M.

Day and Night In Warsaw in Poland Half the world away, The one I love best of all Thought of me to-day; I know, for I went Winged as a bird, In the wide flowing wind His own voice I heard; His arms were round me In a ferny place, I looked in the pool And there was his face - But now it is night And the cold stars say: „Warsaw in Poland Is half the world away.”Sara Teasdale

Dzień i noc W Warszawie w Polsce Pół świata dalej, Ten, którego kocham najbardziej, Myśli o mnie dzisiaj. Wiem to, bo jak ptak Rozpostarta poleciałam Na szeroko płynącym wietrze I jego głos usłyszałam. Jego ramiona objęły mnie, Tam gdzie paprocią wyrosłam, Spojrzałam na wody jeziora, I jego twarz zobaczyłam. Ale teraz jest zimna noc I gwiazdy mówią dzisiaj: „Warszawa w Polsce Jest pół świata dalej.”tłum. Ryszard Mierzejewski

If Death is Kind Perhaps if death is kind, and there can be returning, We will come back to earth some fragrant night, And take these lanes to find the sea, and bending Breathe the same honeysuckle, low and white. We will come down at night to these resounding beaches And the long gentle thunder of the sea, Here for a single hour in the wide starlight We shall be happy, for the dead are free. Sara Teasdale

Jeśli śmierć jest łaskawa Być może, jeśli śmierć jest łaskawa, a powroty są niemożliwe, Będziemy wracać na ziemię jak jakaś cudownie pachnąca noc, Więc znajdź tę dróżkę do morza, skręć w nią i idź przed siebie, Oddychaj niskim i białym wiciokrzewem, co daje kojącą moc. Będziemy schodzić każdej nocy na te rozbrzmiewające plaże I do morza, które poprzez swoje fale długo i szlachetnie grzmi, Tu przez jedną godzinę świecenia gwiazd na rozległym niebie Będziemy szczęśliwi za zmarłych, którzy są już wolni.tłum. Ryszard Mierzejewski

Winter Stars I went out at night alone;  The young blood flowing beyond the sea Seemed to have drenched my spirit’s wings -  I bore my sorrow heavily. But when I lifted up my head  From shadows shaken on the snow, I saw Orion in the east  Burn steadily as long ago. From windows in my father’s house,  Dreaming my dreams on winter nights, I watched Orion as a girl  Above another city’s lights. Years go, dreams go, and youth goes too,  The world’s heart breaks beneath its wars, All things are changed, save in the east  The faithful beauty of the stars.Sara Teasdale

Gwiazdy zimowe Wyszłam sama w nocy, Młoda krew nad morzem zalewała Skrzydła mojej duszy, A mnie melancholia opanowała. Ale kiedy uniosłam głowę Z cieni chwiejących się na śniegu, Zobaczyłam Oriona na wschodzie, Który płonął, tak jak dawno temu. Z okien domu mojego ojca O zimowych nocach marzyłam, Nad światłami innego miasta Widziałam Oriona, gdy młoda byłam Mijają lata i marzenia snute za młodu, Serce świata pod ciężarem wojen pęka, Wszystko się zmienia, oprócz wschodu Gwiazd, zawsze wiernego piękna.tłum. Ryszard Mierzejewski

Alone I am alone, in spite of love, In spite of all I take and give - In spite of all your tenderness, Sometimes I am not glad to live. I am alone, as though I stood On the highest peak of the tired gray world, About me only swirling snow, Above me, endless space unfurled; With earth hidden and heaven hidden, And only my own spirit's pride To keep me from the peace of those Who are not lonely, having died.Sara Teasdale

Samotna Jestem samotna, pomimo miłości, Wbrew wszystkiemu, biorę i daję - Wbrew wszystkiemu, twej delikatności, Czasem nie jestem zadowolona, że żyję. Jestem samotna, jakbym na najwyższy Szczyt zmęczonego szarego świata weszła. Wokół mnie jest tylko śnieg wirujący, Oraz nieskończona przestrzeń rozpostarta. Z ziemi ukrytej i z nieba ukrytego, I tylko z własnej duchowej próżności, Aby pozostać w pokoju z nimi dlatego, Że nie są samotni, będąc już zmarli.tłum. Ryszard Mierzejewski

Winter Night Song Will you come as of old with singing, And shall I hear as of old? Shall I rush to open the window In spite of the arrowy cold? Ah no, my dear, ah no, I shall sit by the fire reading,  Though you sing half the night in the snow I shall not be heeding.  Though your voice remembers the forest,  The warm green light and the birds,  Though you gather the sea in your singing And pour its sound into words, Even so, my dear, even so, I shall not heed you at all;  Though your shoulders are white with snow,  Though you strain your voice to a call, I shall drowse and the fire will drowse,  The draught will be cold on the floor,  The clock running down, Snow banking the doorSara Teasdale

Pieśń zimowej nocy Gdy przyjdziesz jak dawniej ze śpiewem, Czy będę jak dawniej cię słuchać? I czy popędzę otworzyć okno, Mimo że ostry mróz będzie szczypać? Oj nie, mój kochany, oj nie, Będę sobie siedzieć przy kominku i czytać I chociaż będziesz śpiewał całą śnieżną noc, Nie będę wcale na to zważać. Chociaż twój głos las pamięta I ciepłe zielone światło i ptaki, I morze zbierasz w swoich pieśniach, Lejąc w ich słowa jego dźwięki, Mimo tego, mój kochany, mimo tego, Nie będę wcale na ciebie uwagi zwracać, Mimo że twoje ramiona będą białe od śniegu I będziesz wysilał swój głos, aby mnie wołać. Będę przysypiać i ogień będzie przysypiał, Zimny przeciąg na mojej podłodze powieje, Zegar powoli przestanie chodzić, Wiatr śniegiem moje drzwi zawieje.tłum. Ryszard Mierzejewski

February Twilight I stood beside a hill Smooth with new-laid snow, A single star looked out From the cold evening glow. There was no other creature That saw what I could see - I stood and watched the evening star As long as it watched me. Sara Teasdale

Zmierzch lutowy Stałam obok wzgórza Wygładzonego świeżym śniegiem, Samotna gwiazda wyglądała Z zimnym wieczornym blaskiem. Nie było innego żywego ducha, Który błąkałby się tu niewidocznie. Stałam i patrzyłam na gwiazdę wieczoru Tak długo, jak ona patrzyła na mnie.tłum. Ryszard Mierzejewski

I Stood Upon a Star I stretched my mind until I stood Out in space. upon a star. I looked. and taw the flying catch Where seven planets arc. Delicately Intenveaving Like fireflies on a moist June night. The planetoids among the planets Played for their own delight. I watched earth putting off her winter And slipping into green: I saw the dark side of else moon No man has cot seen. Like shining wheels in an opened watch They all revolved with soundless motion: Earth spaskled like a minaret flower. Bearing her petals. plain and ocean. Sara Teasdale

Stanęłam na gwieździe Wytężałam umysł, dopóki nie stanęłam Na zewnątrz w przestrzeni, na gwieździe. Spojrzałam i zobaczyłam naszą Ziemię, Lecącą wśród siedmiu planet w rzędzie. Delikatnie przeplatając, Jak świetliki w wilgotną noc czerwcową, Planetoidy razem z planetami, Bawiłam się ich własną radością. Patrzyłam, jak Ziemia układa zimę, A potem w bujnej zieleni śpi. Widziałam ciemną stronę Księżyca, Czego żaden człowiek nigdy nie widzi. Jak lśniące kółka w otwartym zegarku, Obracające się bezszelestnym ruchem, Ziemia lśniła niczym kwiat minaretu, Unosząc jego płatki nad równiną i morzem.tłum. Ryszard Mierzejewski

Advice to a Girl No one worth possessing Can be quite possessed; Lay that on your heart, My young angry dear; This truth, this hard and precious stone, Lay it on your hot cheek, Let it hide your tear. Hold it like a crystal When you are alone And gaze in the depths of the icy stone. Long, look long and you will be blessed: No one worth possessing Can be quite possessed. Sara Teasdale

Rada dla dziewczyny Nikt wart posiadania Nie może być całkiem posiadany. Położyłam to na twoim sercu, Mój młody gniewny kochany. To prawda, ten twardy i szlachetny kamień, Położyłam go na twoim policzku, Niech ukryje twoją łzę. Trzymaj go jak kryształ, Kiedy będziesz samotny I wpatrywał się w zagłębienia lodowego kamienia. Długo, patrz długo, a będziesz błogosławiony: Nikt wart posiadania Nie może być całkiem posiadany.tłum. Ryszard Mierzejewski

Strange Victory   To this, to this, after my hope was lost, To this strange victory; To find you with the living, not the dead, To find you glad of me; To find you wounded even les than I, Moving as I across the stricken plain; After the battle to have found your voice Lifted above the slain. Sara Teasdale

Dziwne zwycięstwo Do tego, do tego, straciłam potem nadzieję, Do tego dziwnego zwycięstwa. Znaleźć cię wśród żywych, nie martwych, Znaleźć cię szczęśliwego dzięki mnie, Znaleźć cię rannego, nawet mniej niż ja, Kiedy poruszałam się po całym polu walki. Po bitwie odnalazłeś swój głos, Unoszący się nad tymi, którzy polegli.tłum. Ryszard Mierzejewski

In Memory of Vachel Lindsay   „Deep in the ages,” you said, „deep in the ages” And, „To live in mankind is far more than to live in a name.” You are deep in the ages, now, deep in the ages, You whom the world could not break, nor the years tame.   Fly out, fly on, eagle that is not forgotten, Fly straight to the innermost light, you who loved sun in your eyes, Free of the fret, free of the weight of living, Bravest among the brave, gayest among the wise. Sara Teasdale

Pamięci Vachela Lindsaya „W podeszłym wieku,” powiedziałeś, „w podeszłym wieku” I „aby żyć wśród ludzi, to o wiele więcej, niż żyć jak nazwa.” Jesteś w podeszłym wieku, teraz, w podeszłym wieku, Ty, którego nie zdołał złamać ani świat, ani monotonne lata. Wyleć, leć przed siebie, orle, gdyż nie jesteś jeszcze zapomniany, Leć prosto do skrytego światła, ze słońcem w oczach kochających, Ty, wolny od wszelkich trosk i od ciężarów życia uwolniony, Najbardziej dzielny wśród dzielnych i radosny wśród mądrych.tłum. Ryszard Mierzejewski

Since Death Brushed Past Me Since death brushed past me once more to-day, Let me say quickly what I must say: Take without shame the love I give you, Take it before I am hurried away.   You are intrepid, noble, kind, My heart goes to you with my mind, The plummet of your thought is long Sunk in deep water, cold with song. You are all I asked my dear - My words are said, my way is clear. Sara Teasdale

Nie więcej niż dzień minął Nie więcej niż dzień minął od mojej czystej śmierci, Pozwól, że szybko powiem, co muszę powiedzieć ci: Nie wstydź się wziąć tej miłości, którą ci ofiaruję, Weź ją, zanim ja szybko się stąd oddalę. Jesteś szlchetny, miły i pewny siebie, Moje serce i umysł idą wciąż do ciebie. Twoje myśli długo są dla ciebie ciężarem, Zatopione w wodzie, zimne ze śpiewem. Jesteś wszystkim, mój kochany, o co prosiłam, A słowa powiedziały, że czystą drogą poszłam. tłum. Ryszard Mierzejewski

There Will Be Rest There will be rest, and sure stars shining Over the roof-tops crowned with snow, A reign of rest, serene forgetting, The music of stillness holy and low. I will make this world of my devising Out of a dream in my lonely mind. I shall find the crystal of peace, above me Stars I shall find. Sara Teasdale

Tam będzie wytchnienie Tam będzie wytchnienie i na pewno gwiazd lśnienie Na szczytach dachów w koronie śniegu, Panowanie odpoczynku, spokojne zapominanie, Muzyka świętego i cichego spokoju. Uczynię ten świat moim testamentem Ze snu w moim samotnym umyśle. Odnajdę kryształ, który będzie pokojem Nade mną, gwiazdy odnajdę na niebie.tłum. Ryszard Mierzejewski

PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.